Ligghallsbygget går framåt enl. plan. Att sätta upp stommen är det mest tidskrävande arbetet.
Ligghallen kommer att bli bra till våra fina hästar så de kan vara utomhus ännu mer.