Information till dig som ska ha stalljour

 

Stalljouren ingår för alla som rider från ca nivå 4 och uppåt, samt i träningsgrupperna där skolhästarna ingår.

Ni är delaktiga i skolhästarnas skötsel och får på så sätt kännedom om hästens dagliga vård.

Stalljouren berör skolans hästar.

Gällande stalljourschema finner du här.

För dig som är handledare/elev:

Handledarna är alltid minst 18 år och har ridit under en längre tid.

Du ansvarar under dagen för att listan följs och alla uppgifter bli gjorda.

Du ser till att stalljouren går säkert till och du sköter in- och utsläpp tillsammans med privathästjouren.

Handledaren har alltid möjlighet att ringa till någon ur personalen om någonting är oklart. Om du blir sjuk eller får förhinder byter du med någon annan handledare.

När din kontaktperson ringt dig senast onsdagen den veckan ni har jour ringer du till klubben och meddelar att alla blivit kontaktade.

TIPS: Skriv upp lite telefonnummer som du har hemma eller se på hemsidan där jourschemat med namn och telefonnummer finns!

Blir du akut sjuk ringer du till Gunilla 0722 247306 eller

Jeanette 0731 509927

För dig som är 14 år och äldre:

Nu kan du vara med på alla arbetsuppgifter som förekommer i stalljouren.

Du får även vara med vid hästhanteringen.

Du är nu med hela dagen.

Blir du sjuk eller får förhinder byter du med någon annan.

TIPS: Skriv upp lite telefonnummer som du har hemma eller se på hemsidan där jourschemat med namn och telefonnummer finns!

Blir du akut sjuk ringer du till din handledare!

För dig som är under 14 år:

Du kommer att få hjälpa till med samtliga saker i stallet förutom själva hästhanteringen (att leda till hagar etc.).

Blir du akut sjuk så meddelar du din handledare!

Skriv sedan upp dig på ett annat datum så du får möjlighet att vara med en annan gång. Detta är en viktig del i din utbildning.

För dig som är kontaktperson:

Du ringer upp alla som ska vara med i jouren den dagen som du är uppsatt på även till din handledare senast onsdag den veckan du har jour!

TILL ALLA:

Som medlem i Eriksmåla Ridklubb är Ni alla hästägare till klubbens hästar.

Vi tar nu ett gemensamt ansvar för deras skötsel. Samtidigt får alla ta del av vad hästen behöver för skötsel varje dag.

För hästarnas skull är det väldigt viktigt att alla kommer i rätt tid på sin dag eller byter med någon annan i fall man får förhinder. Tänk på att byta med någon med samma uppgift som dig, handledare byter med annan handledare osv.

Vi börjar dagen kl 7.30

Ni samlas i huvudentrén.

Kom i oömma kläder och medtag egen matsäck då det behövs förtäring under dagen. Micro och kylskåp finns att använda.

Hemgång:

ca kl 13.00.

Du som är under 14 år slutar kl 11.00

Vi hoppas och tror att det ska vara en rolig och lärorik dag! Njut av hästar, gemenskap och möjligheten att få träffa andra ryttare från ridskolan.

Till dig som är handledare:

    1. Du ska handleda och visa övriga deltagare hur de olika arbetsmomenten går till.
    2. Håll tiderna under dagen 7.30-13.00 (de som är under 14 år åker hem kl 11.00)
    3. Ansvara för att allt går säkert till
    4. Ansvara för att alla har en uppgift och känner sig delaktiga
    5. Följer jourlistan

Genom gång av säker med häst:

Visa hur vi leder häst grimma och grimskaft/kedja

Gå in/ut ur boxen/spiltan: Glöm inte tala om för hästen att du kommer när du ska gå in till den.

Täcke av och på i vilken ordning vi gör det

Ta på: börja med att knäppa det fram vid bogspännet, det ska ligga slätt och spännas så mycket det går. Bukgjordarna ska ligga i kors under magen så att det främre spännet knäpps bak och det bakre knäpps fram. Bensnörena ska ligga i kors mellan bakbenen, det vänstra knäpps på höger sida och det högra knäpps på vänster sida.

Ta av: börja med att knäppa upp bensnörena på båda sidorna längst bak. Knäpp sedan upp bukgjordarna och sist öppnar vi bogspännet. Om det är ett ”snabbknäppe” öppna bara det.

In och utsläpp:

Här får endast du som är handledare + den som är ansvarig för privathästarna vara med. Elever som är över 14 år får delta. Visa först alla hur det går till och var dom ska var placerade. Tala om vad man ska tänka på när man går in till hästen för att släppa den/sätta fast den

Fodringen

Följ alla tider som finns angivna

Läs på foderlappen/foderkorten och väg noga, berätta lite om vikten av foderstat

(Fodring i hagarna måste göras över staketet ni får aldrig gå in i hagarna. Allt spill tas upp och läggs in i hagen)

Vid fodring av kraftfoder – läs och mät upp noga. Diskutera de olika sorterna och hur de fungerar.

Mockning

Visa hur vi kör gödselvagnen och tänk på arbetshöjden.

Visa hur vi håller grepen och kör skottkärran

Tala om att det bara är gödseln och urinen som ska med ut. Skaka om allt spån och sprid ut det gamla spånet över hela spiltan/boxen. Nytt strö lägger ni långt fram i spiltan eller i mitten av boxen och kratta ut högen lite grand. Bädden ska vara ca 10 cm tjock. Berätta varför.

Sopa och Kratta

Sopa alla klinker golv och cementgolv sadelkammare m.m

Kratta spångången så att endast spill följer med. Håll lätt i krattan. Kratta i ett sick sack mönster. Ta upp högarna och kör ut det på gödselstaden.

Vid behov duschar ni gången.

Berätta varför vi har spångången.

Stalljourtavlan

All information finns på stalljourtavlan. Läs noga och följ listan.

Tänk på att läsa alla instruktioner som står på respektive spilta eller box

Hör med den på privatsidan om ni tycker att det är svårt att tyda.

Att tänka på:Var först på morgonen och presenterar dig för övriga deltagare och eventuellt föräldrar. Fråga om det är något särskilt du ska tänka på under dagen.

Fika: Det gör vi uppe i serveringen.