På fredag den 17/2 kl 9.00 är det morgonträning, dressyr för Jeanette. Pris 180 kr för abonnemangselever, 230 kr för övriga. Anmälan i kommentarer eller till info@eriksmalaridklubb.se