Olycksfallsförsäkring

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring hos Folksam via sitt medlemskap. Om du råkar ut för en skada kan du anmäla den själv till Folksam. Hur du går tillväga och mer information om försäkringen kan du hitta hos Svenska Ridsportsförbundet Försäkringar.
Du hittar också all information om medlemsförsäkringen i Folksams broschyr ”Försäkringsinformation Svenska Ridsportförbundet”.