Nivå 10

Denna nivå är lämplig för dig som tagit GULD HÄSTEN eller har motsvarande kunskaper. Du känner till Ridsportens Ledstjärnor och ERKs hästpolicy och förstår innebörden av det. Du rider i god balans och klarar av att rida hästen ställd och böjd.

Utbildningspaketet innehåller

  • 50 min ridning
  • teori i form av grupparbete/självstudie i samband med lektion
  • Vid 2 tillfällen per termin byts ridlektioner mot teoriundervisning varav 1 sker under teoriveckan.
  • sitsövningar i lina
  • 2 uteritter per termin
  • Helgjour
  • Intensivkurs under sommaren

Dressyr:

  • ställning och böjning
  • halt och halvhalt
  • framåtdrivande och förhållande hjälper – renodling och samverkan
  • takt och balans
  • hästens gångarter
  • större fokus på vändande hjälper
  • vändning på framdelen
  • hörnpasseringar
  • voltarbete, byt om volt
  • serpentiner över medellinjen
  • övergångar med ökad inverkan
  • inverkansridning
  • känna ”rätt/fel” galopp
  • grundregler för tävling

Hoppning:

  • växla sits i hoppningen
  • räkna galoppsprång
  • studs
  • hinder i följd, väg och tempo
  • längdhinder

Uteritt:

  • med galopp
  • regler för uteritt, trafik och allemansrätt
  • prata om att anpassa ridningen till olika underlag
  • klättring

Teori:

  • hästens gångarter, fotförflyttning, arbetsform
  • hästens delar, färger och tecken
  • foderlära
  • Ridsportens Ledstjärnor
  • hästraser
  • hästens instinkter 4F
  • hästens kroppsspråk
  • hästens dagliga vård, hovvård
  • visitering
  • Ryttarens medvetenhet om att lyssna på den egna kroppen-
  • vikten av träning, mat och återhämtning

Efter avslutad nivå ska eleven uppnå målet för ryttarmärke 2!

Teorimaterial Ryttarmärke 2

Dressyr Program Märke 2