Nivå 3

Detta är rätt nivå för dig som har ridit tidigare och klarat av märket Gula Hästen eller har likvärdiga kunskaper.

Utbildningspaketet innehåller:

  • 45 min ridning
  • 30 min teori/hästskötsel varje gång
  • Teorivecka – ingen ordinarie ridning på ordinarietid, utan deltar i
  • teoriundervisning
  • sitsövningar i lina
  • 3-5 uteritter per termin
  • intensivkurs under sommaren

Dressyr:

  • börja rida utan ledare
  • styrövningar
  • vänd snett igenom
  • lodrät sits
  • skänkelläge
  • stigbygelns placering
  • ledande tygeltag
  • möjlighet att delta på lingondressyr

Hoppning:

  • lättsits med mantag
  • bommar på marken
  • konbanor

Uteritt:

  • promenad i skritt och trav

Teori:

  • Ridsportens Ledstjärnor
  • sadla och tränsa själva
  • ryktborstarnas namn och användning
  • hästens beteende
  • hästens färgen
  • hästens hårbeklädnad

Efter avslutad nivå uppnå kriterier för Röda Hästen

https://media.stallnyckelby.se/2020/03/ro%CC%88da-ha%CC%88sten.pdf