Nivå 12

Denna nivå är lämplig för dig som tagit det Gröna Ryttarmärket eller har motsvarande kunskaper. Du rider i god grundsits med bra balans och position. Du arbetar hästen i rätt balans och tempo. Du har goda teoretiska kunskaper i Ridlära och Hästkunskap. Du tränar och tävlar i samspel med Hästen och ser alltid till att hästens välbefinnande är i centrum.

Utbildningspaketet innehåller

  • 50 min ridning
  • teori i form av grupparbete/självstudie i samband med lektion
  • 2 teorilektioner per termin, varav 1 är under teoriveckan.
  • tillträde till att delta i undervisning under teoriveckan
  • 1 uteritt per termin
  • Intensivkurs i julhelgenhelgjour

Dressyr  -LC:1 med ökade krav på form och korrekthet:

  • utbildningsskalan
  • rida hästen i en ändamålsenlig arbetsform
  • växla mellan hög och låg form
  • 15 m volter
  • kunna ”känna” hästens fotförflyttning.
  • rida hästen i en god takt och balans
  • rida hästen lösgjord
  • självständig framridning
  • skänkelvikning
  • övergångar och tempoväxlingar med ökad inverkan
  • genomgång av ryggning
  • mellangångarter
  • förmåga att göra halt och korrigera

Hoppning – Bana 80 cm:

  • växla sits i hoppningen, ökad inverkan
  • räkna galoppsprång
  • givna avstånd
  • böjda spår
  • serier och teknikbanor
  • ökade krav på planering av banhoppning

Uteritt:

  • regler för uteritt
  • klättring
  • terränghoppning

Teori;

  • tävlingsteori
  • häst vid hand
  • häst och stallvård
  • hästens anatomi och fysiologi
  • ridlära
  • klargöra för innebörden av att hästen arbetar i rätt form
  • munderingens avpassande
  • sjukdomslära
  • bandagering
  • Kunskap om codeofconduct

Efter avslutad nivå ska eleven uppnå målet för det Gula Ryttarmärket!

Dressyrprogram LC:1 2015